წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

სმენის დამხმარე საშუალებები ბავშვებისთვის

ბავშვთა სმენის დამონტაჟება ძალიან განსხვავდება მოზრდილებში, რადგან ბავშვთა ყურების აკუსტიკური მახასიათებლები განსხვავდება უფროსებისგან, ხოლო ბავშვები ზრდა-განვითარების ეტაპზე არიან, რაც ასევე წარმოადგენს სიტყვისა და ენის განვითარების კრიტიკულ ეტაპზე. . Მნიშვნელოვანი გავლენა....

წაიკითხე მეტი

წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

მოსმენის დამხმარე საშუალების შერჩევის წესი და 11 ნაბიჯი

სმენის დამხმარე საშუალებების არჩევისას, პაციენტის სმენის დაქვეითების, სმენის აპარატის მუშაობის და სხვა დეტალების გათვალისწინების გარდა, შერჩევის დასრულებისთვის საჭიროა რუტინული ნაბიჯების გატარება. ნაბიჯი 1. სამედიცინო ისტორიის კრებული სამედიცინო ისტორიის კრებული მოიცავს შემდეგს: erst გესმით ყველაზე დიდი დაბნეულობა და დაბრკოლებები ...

წაიკითხე მეტი

წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

მოსმენის დახმარების შესრულების შერჩევის იარაღის სახელმძღვანელო

სმენის დამხმარე საშუალებების ელექტროაქტიური პარამეტრების შემადგენლობაში შედის მომატება, სიხშირეზე რეაგირება, შეკუმშვის თანაფარდობა, არხების რაოდენობა და ა.შ. ამასთან, ყველა ეს თვისება არ არის აუცილებელი, ამიტომ აუდიოლოგიის პროფესიონალებისთვის აუცილებელია განსაზღვროთ საჭირო შესრულება, როდესაც პაციენტებს ეხმარება სწორი სმენის ხელსაწყოს არჩევაში. შერჩევა ...

წაიკითხე მეტი

წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

სმენის დახმარების დანიშნულების ფორმულის არჩევა

3.5 სმენის სამედიცინო დახმარების დანიშნულების ფორმულა არჩევითი სმენის გამაძლიერებელი საშუალებებისათვის NAL-RP ფორმულას უფრო მეტი კვლევის მტკიცებულება აქვს ვიდრე სხვა ფორმულები. დიდი რაოდენობით კლინიკური გამოხმაურებიდან, NAL-RP ფორმულამ მიაღწია დიდ წარმატებას, ასე რომ, მისი გამოყენება შეიძლება ნდობით მოსმენის საშუალებებში. კვლევის შედარებით ...

წაიკითხე მეტი

წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

სმენის დამხმარე საშუალებები შეესაბამება ჭეშმარიტი ყურის შეერთების განსხვავების ტესტს

მოსმენის დამხმარე საშუალებები, რომლებიც შეესაბამება ჭეშმარიტი ყურის დაწყვილების განსხვავების ტესტს, ზოგადად რეკომენდებულია ამ მონაცემების ტესტირება, როდესაც სმენის დამხმარე საშუალებები შეირჩევა 5 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის, ან როდესაც გარე აუდიტორული არხის მოცულობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. იმის გამო, რომ ზოგიერთი არჩევითი ფორმულა არ ითვალისწინებს ...

წაიკითხე მეტი

წაიკითხე მეტი
მოსმენის დახმარების იარაღი

სმენის დამხმარე საშუალებები შეესაბამება ყურის ჭეშმარიტ ანალიზს

ყურის ჭეშმარიტი ანალიზი ყურის ჭეშმარიტი ანალიზი გულისხმობს ადამიანის ყურში აკუსტიკური გაზომვების გაკეთების პროცესს. აქ მოხსენიებული აკუსტიკური გაზომვები დაკავშირებულია სმენის მოწყობილობებთან. სმენის დახმარების ინსტრუქციებში მოცემული გამაძლიერებელი პარამეტრების დადგენა მათი ტესტის შედეგია სტანდარტული მოთხოვნების შესაბამისად. იმის გამო, რომ სმენის საშუალებები არის ...

წაიკითხე მეტი