განსხვავებული შეკუმშვის არხები, ხმაურის შემცირება ფონის ხმაურის, აკუსტიკური უკუკავშირის გაუქმების შესამცირებლად. არსებობს სხვადასხვა რეჟიმი სხვადასხვა ატმოსფეროსთვის, სტანდარტული, ხმაურის შემცირება და ტელეკოილი.

ვიცი ყველა 2 შედეგები

აჩვენეთ გვერდითი მხარე