განსხვავებული შეკუმშვის არხები, ხმაურის შემცირება ფონის ხმაურის, აკუსტიკური უკუკავშირის გაუქმების შესამცირებლად. არსებობს სხვადასხვა რეჟიმი სხვადასხვა ატმოსფეროსთვის, სტანდარტული, ხმაურის შემცირება და ტელეკოილი.

%d个搜索结果:

აჩვენეთ გვერდითი მხარე