განსხვავებული საკომპენსაციო შანლები, ხმაურის შემცირება: მახასიათებლები 4 სიგნალის დამუშავების არხებით, ასევე 4 დამოუკიდებელი შეკუმშვის არხებით, შეგროვებული ხმა დაყოფილია სხვადასხვა სიხშირის რეგიონებად, განცალკევებული ანალიზის, დამუშავებისა და განმეორების მიზნით, ასევე წარმოდგენილია მეტყველების ხმაურის სინქრონიზაციის გამოვლენის ოპტიმიზაცია, ფენის ხმაურის შემცირება ფონური ხმაურის შემცირება, აკუსტიკური გამოხმაურების გაუქმება. არსებობს სხვადასხვა რეჟიმები სხვადასხვა ატმოსფეროსთვის, სტანდარტული, ხმაურის შემცირება და ტელესკოლის რეჟიმები.

ვიცი ყველა 2 შედეგები

აჩვენეთ გვერდითი მხარე